Tur til Glomsrødgrenda søndag 15.september

Publisert av Trond Fjeld den 12.08.19. Oppdatert 17.08.19.
image.title
Sagbråten


Felles avreise/samkjøring fra KIWI, Brødløs kl 11.30.

Eventuelt direkte frammøte kl 12 på Glomsrød. Parkering ved stort, rødt redskapshus ved gårdsveien ca. 2 km etter avkjøring fra Øfsenveien.

Historielaget arrangerer tur til Glomsrødgrenda og legger opp til turalternativer tilpasset ønsker om ulik gangavstand:

1 Søndre Glomsrød gård – 1 km

2 Videre til Nordre Glomsrød gård og Sagbråten/Glomsrødbråten -4 km

3 Videre til demning/vanninntak ved Nedre Sandvannet sagruinene i Sandvannsbekken -6 km

Kort om området:

Fredrikshaldveien til Kristiania gikk før 1900 gjennom Nordre Torpedalen, Østebygrenda og Glomsrødgrenda. Da lå dette bygdelaget "midt i verden". Det forelå planer om å bygge jernbane fra Tistedal til Rakkestad gjennom området; folk var i gang med å diskutere jernbanestasjoner på strekningen. Nå er området mer tilbaketrukket, men desto mer naturskjønt og spennende.


Spørsmål kan rettes l Trond Fjeld, 97005754, trond.fjeld@outlook.com.
 


Kommentarer