Kontakt

 

Navn:

Berg, Rokke og Asak Historielag

Postadresse:

v/Freddy Fagerholt
Toppveien 12A
1785 Halden

Organisasjonsnr.:

990 441 421

E-post: