Østfold Historielags største løft på kulturminnefronten har i de siste årene vært, http://kulturminnekart.no  

Nå er denne databasen med registreringer og bilder overført til Riksantikvaren. Nye registreringer kan nå ikke gjøres på Kulturminnekart Østfold da samarbeidet med Naturkart som drifter dette kartet er avsluttet.

Nye registreringer er nå velkommen og vil lett kunne gjøres på Kulturminnesøk som er en nasjonal satsing. https://kulturminnesok.no

Her er det lagt inn informasjon om den enkelte husmannsplass med bilder, områdekart, lenke og kulturminner.

HER ER DET MYE INFORMASJON : https://kulturminnesok.no/