Husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak

Husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak

Publisert av Øystein Lie den 05.10.18. Oppdatert 27.09.21.

«HUSMANNSPLASSPROSJEKTET»

Mål: Samle, utvikle og spre kunnskap om husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak.

Tiltak: Merke husmannsplasser med navneskilt med opplysninger om stedet og folka som bodde der.

Underveis vil det på hjemmesiden bli gitt informasjon om fremdriften i prosjektet.

Flere av lagets medlemmer har meldt sin interesse i å delta i prosjektarbeidet.

Ivar Lund m. fl. samlet data om en mengde husmannsplasser for 10-15 år siden og det er dette arbeidet som det nå bygges videre på.

Klikker du deg inn på meny "Husmannsplasser" så vil du se dokumentene som han utarbeidet for Torpedal og Asak.

Arbeidet som koordineres av Trond Fjeld er tidkrevende og det vil gå med mye tid i prosjektet.

Har du lyst til å bli med i dette arbeidet så ta gjerne kontakt med Trond Fjeld - mobil 97005754 - trond.fjeld@outlook.

Send Trond Fjeld e-post

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sagbråten - Glomsrødbråten, gnr.135, bnr. 3 (Ikke merket med skilt).

Tutturen, sør - husmannsplass under Medbø, gnr. 137. (Ikke merket med skilt).

Tutturen nord - husmannsplass under Medbø, gnr. 137. (Ikke merket med skilt).

Medbøkasa - husmannsplass under Medbø, gnr.137. (Ikke merket med skilt).

Oplandske moen - militær leirplass fra Store nordiske krig. Kulturminne.

Ulvestue ved Momosen - Høvik, gnr. 136/3. Kulturminne

Elggrav ved Momosen - Høvik, gnr. 136/3. Kulturminne.

Grandalen - husmannsplass under Høvik, gnr.136/3.

Karistua - boplass og skysstasjon, under Høvik, gnr. 136/3

Skjebinderhytta - plass under Høvik, gnr. 136/3

Toreby sæter - seter og husmannsplass under Thoreby, gnr. 138.

Sørbrøden sæter - seter og husmannsplass under Toreby, gnr. 86.

Ulvestumoen - ulvestue - Medbø gård. Kulturminne.

Spellemannsstua - boplass under Kjølødegård, gnr. 138

Fjeld-Demma - husmannsplass under Fjeld i Asak, gnr. 83.

Linåkeren - husmannsplass under Heidehytten, gnr. 75, og V eden, gnr. 70.

Bollerød-husmannsplass under Veden gård, gnr. 70, og Grimsrød gård, gnr. 69.

Oskleva - husmannsplass under Grimsrød, gnr. 169, og Osgodset, gnr. 98.

Kroken - husmannsplass under Medbø, gnr. 137, og Kjølødegård, gnr. 138.

Krakerødalen - husmannsplass under Ryggerød, gnr.131.

Ramdal vestre - husmannsplass under Korset gård, gnr. 108.

Ryggerødhytta - husmannsplass under Ryggerød gård, gnr. 131.

>Gjuerhytta -husmannsplass under Gjuer gård, gnr 140.

Kvernemoen - kvern under Rød, gnr. 91. Kulturminne.

Håkenby kvern og kraftverk, under Bø, gnr. 85. Kulturminne.

Bøsæter - seter og husmannsplass under Bø, gnr. 84.

Åsen -rydningsplass på Storøya i Femsjøen, under Rød, gnr. 91

Rønningen - husmannsplass under Medbø gård, gnr. 137

Smedhytta -Søndre Prestenga - husmannsplass under Korseth, gnr. 108.

Lilledal øvre - husmannsplass under Korseth, gnr. 108

Lilledal nedre - husmannsplass under Korseth, gnr 108

Mellegårdsholtet - husmannsplass under Mellegård, gnr. 127

Våkemark - husmannsplass under Veden, gnr. 70.

Liholt - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80

Næsbugten - husmannsplass under Næs gård, gnr. 97.

Brekkekasa - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96

Brekkehougen - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96.

Gildre - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96.

Bækkeli - husmannsplass under Skauen, gnr.80, bnr. 6

Medbørødmoen - husmannsplass under Medbørød, gnr. 139

Vassbrekka - husmannsplass under Lillemørk, gnr. 95.

Holtet - husmannsplass under Lillemørk gård, gnr. 95.

Blokkemyr nord - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2.

Blokkemyr sør - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2

Rahytta - husmannsplass under Tosterød, gnr. 79.

Scharffenbergsvingen - kulturminne fra veganlegg 1869-1872 vest for Femsjøen

Nordby søndre - husmannsplass under Nordby, gnr. 78-80

Høvikmoen - husmannsplass under Høvik gård, gnr. 136, bnr. 3-8.

Hesthagen - husmannsplass under Ugjesteby, gnr. 90

Askefoss - bruk under Nordre Veggesdal, gnr. 96, bnr. 4

Bækken nordre - husmannsplass under Asak gård, gnr. 74.

Bækken søndre - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70.

Vastua - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70

Bekkenesene - husmannsplass under Nordby, gnr.80.

Bøholen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84.

Harelund - husmannsplass under Veggesdal, gnr. 94

TASSEHYTTA - husmannsplass under Ryggerød, gnr. 131.

JØVIK, husmannsplass under Tjerviken gård, gnr. 88

Lera - bruk under Store Seljevig (bruk under Brekke, gnr. 96)

Store Seljevig - husmannsplass under Brekke, gnr. 96

Lille Seljevik - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96

Hasleto - husmannsplass under Brekke, gnr. 96

Sagbråten - Glomsrødbråten, gnr.135, bnr. 3

Bøhaugen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84

>Femsjø teglverk - Skogly - Skovly

Vassdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Bergsmark nordre/vestre - Hytta, husmannsplass under Korset, gnr. 108.

Korsetholtet- husmannsplass under Korset, gnr. 108

Bergsmark østre - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Korsetdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Kjørkele i Korsetfjellet, Rokke

Solbrækkekverna/-saga i Rødselva/Fisma i Torpedalen. Kulturminne.

Stampefossen i Rødselva/Fisma i Torpedalen. Kulturminne.

Thuekasa - husmannsplass under Rød, gnr. 91<

Lia - husmannsplass under Rød gård, bnr. 91.

Ulsethkasa - husmannsplass under Ulseth, gnr. 124

Kasene - husmannsplass under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92

Kvennkasa - husmannsplass - under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92

Ulveholtet, husmannsplass under Bunæs, gnr. 136

Nytebingen - husmannsplass under Rød, gnr. 91

Mørksætret - husmannsplass under Mørk, gnr. 89

husmannplasser-torpedalen-sc3b8ndre.pdf
husmannsplasser-asak-halden.pdf