Husmannsplasser

Husmannsplasser

Publisert av Øystein Lie den 04.02.21. Oppdatert 27.09.21.

Sagbråten - Glomsrødbråten, gnr.135, bnr. 3. (Ikke merket med skilt).

Tutturen, sør - husmannsplass under Medbø, gnr. 137. (Ikke merket med skilt).

Tutturen nord - husmannsplass under Medbø, gnr. 137. (Ikke merket med skilt).

Medbøkasa - husmannsplass under Medbø, gnr.137. (Ikke merket med skilt).

Oplandske moen - militær leirplass fra Store nordiske krig.

Ulvestue ved Momosen - Høvik, gnr. 136/3

Elggrav ved Momosen - Høvik, gnr. 136/3

Grandalen - husmannsplass under Høvik, gnr.136/3.

Karistua - boplass og skysstasjon, under Høvik, gnr. 136/3

Skjebinderhytta - plass under Høvik, gnr. 136/3

Toreby sæter - seter og husmannsplass under Thoreby, gnr. 138.

Sørbrøden sæter - seter og husmannsplass under Toreby, gnr. 86.

Ulvestumoen - ulvestue - Medbø gård

Spellemannsstua - boplass under Kjølødegård, gnr. 138

Fjeld-Demma - husmannsplass under Fjeld i Asak, gnr. 83.

Linåkeren - husmannsplass under Heidehytten, gnr. 75, og V eden, gnr. 70.

Bollerød-husmannsplass under Veden gård, gnr. 70, og Grimsrød gård, gnr. 69.

Oskleva - husmannsplass under Grimsrød, gnr. 169, og Osgodset, gnr. 98.

Huset - husmannsplass under Brække.

Kroken - husmannsplass under Medbø, gnr. 137, og Kjølødegård, gnr. 138.

Krakerødalen - husmannsplass under Ryggerød, gnr.131.

Ramdal vestre - husmannsplass under Korset gård, gnr. 108.

Ryggerødhytta - husmannsplass under Ryggerød gård, gnr. 131.

Gjuerhytta -husmannsplass under Gjuer gård, gnr 140.

Gjuersaga - gårdssag under Gjuer gård, gnr. 140.

Kvernemoen - kvern under Rød, gnr. 91

Bøsæter - seter og husmannsplass under Bø, gnr. 84.

Åsen -rydningsplass på Storøya i Femsjøen, under Rød, gnr. 91

Lera - bruk under Store Seljevig (bruk under Brekke, gnr. 96)

Store Seljevig - husmannsplass under Brekke, gnr. 96

Lille Seljevik - husmannsplass under Brekke gård, bnr. 96<

Hasleto - husmannsplass under Brekke, gnr. 96

Vassdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Bergsmark nordre/vestre - Hytta, husmannsplass under Korset, gnr. 108.

Korsetholtet- husmannsplass under Korset, gnr. 108

Bergsmark østre - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Korsetdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Kjørkele i Korsetfjellet, Rokke

Solbrækkekverna/-saga i Rødselva/Fisma i Torpedalen

Stampefossen i Rødselva/Fisma i Torpedalen

Thuekasa - husmannsplass under Rød, gnr. 91

Lia - Lien - Liene - husmannsplass under Rød gård, bnr. 91.

Ulsethkasa - husmannsplass under Ulseth, gnr. 124

Kasene - husmannsplass under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92

Kvennkasa - husmannsplass - under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92

Ulveholtet, husmannsplass under Bunæs, gnr. 136

Nytebingen - husmannsplass under Rød, gnr. 91

Mørksætret - husmannsplass under Mørk, gnr. 89

TASSEHYTTA - husmannsplass under Ryggerød, gnr. 131.

Harelund - husmannsplass under Veggesdal, gnr. 94

Bøhaugen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84

Bøholen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84.

Bækken nordre - husmannsplass under Asak gård, gnr. 74.

Bækken søndre - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70.

Vastua - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70

Bekkenesene - husmannsplass under Nordby, gnr.80.

Åseby - husmannsplass under Ugjesteby, gnr.90.

Holteberg - husmannsplass under Nordre Ugjesteby, gnr. 90, bnr 1-2

Høvikmoen - husmannsplass under Høvik gård, gnr. 136, bnr. 3-8.

Jøssingheimen - krigsminne

Hesthagen - husmannsplass under Ugjesteby, gnr. 90

Rødsmoen - Blokkemyrmoen - rydningsbruk

Askefoss - bruk under Nordre Veggesdal, gnr. 96, bnr. 4

Medbørødmoen - husmannsplass under Medbørød, gnr. 139

Vassbrekka - husmannsplass under Lillemørk, gnr. 95.

Holtet - husmannsplass under Lillemørk gård, gnr. 95.

Blokkemyr nord - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2.

Blokkemyr sør - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2

Rahytta - husmannsplass under Tosterød, gnr. 79.

Scharffenbergsvingen - kulturminne fra veganlegg 1869-1872 vest for Femsjøen

Lilløya - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70.

Kvernemoen - kvern under Rød, gnr. 91

Håkenby kvern og kraftverk, under Bø, gnr. 85

Bøsæter - seter og husmannsplass under Bø, gnr. 84.

Åsen -rydningsplass på Storøya i Femsjøen, under Rød, gnr. 91