Kulturvandring langs elva Fisma i Torpedalen.

Kulturvandring langs elva Fisma i Torpedalen.

Publisert av Øystein Lie den 02.07.21. Oppdatert 23.09.21.

Natur og kulturminner ved elva Fisma i Torpedalen - kulturvandring 1. juli med Trond Fjeld som turleder og kjentmann.

Fisma er ei spennende elv som renner fra Krokvannet i Aremark og munner ut i Femsjøen ved Rød gård. Vekselvis stille loner, frådende fosser og dype juv, et eventyrrike for friluftsfolk og for beveren. For 150 år siden lå det kverner, sagbruk, husmannsplasser og stampemølle ved elva; nå er den forlatt. Turen gikk på skogsbilvei/sti og var tilpasset deltakerne når det gjaldt hvor langt man ønsket å gå.

Første etappe gikk til den gjengrodde husmannsplassen Kvennkasa, der det var kvern og sagbruk. Videre gikk turen til husmannsplassen Kasene og Stampefossen, der man stampet ull ved hjelp av vannkraft.

Under dyktig ledelse av Trond Fjeld gikk de fleste helt fram til den magiske Svarthølen, der fossen hiver seg ut av en revne i fjellet og ned i den bunnløse hølen. Akkurat nå var det jo lite vannføring i elva så flere snakket om å ta en ny tur opp her med full vannføring i elva for å se fossen og Svarthølen når den er på sitt største. Nå vet vi veien og kan ta turen neste gang på egen hånd.

Stor takk til Trond Fjeld for dyktig turledelse i et område som for de fleste var ukjent frem til vi hadde deltatt på denne vandringen.