Nytt styre i historielaget

Nytt styre i historielaget

Publisert av Bjørn Brevig den 08.03.22.

På årsmøtet avholdt 10. februar i år i Berg Rokke og Asak historielag ble det valgt et nytt styre, og i det første konstituerende styremøte ble styrets ulike roller besatt som følger:


Leder: Ragnhild Løberg Stordahl

Nestleder: Jon Erling Lindquist

Sekretær: Andreas Erichsen

Kasserer: Bjørn Brevig

Styremedlem: Yngvar Holt


Ragnhild Løberg Stordahl er historielagets første kvinnelige leder og på årsmøte overtok hun ledervervet etter Helge Warberg som ble behørig takket av sammen med sekretær Leif Vegelbo og kasserer Øystein Lie.


Styret arbeider nå med en årsplan for 2022, blant annet basert på innspill fra medlemmene på årsmøtet. Aktivitetskalenderen vil publiserer på hjemmesiden.