Tor Andreas Sørbrøden utnevnt til æresmedlem.

Tor Andreas Sørbrøden utnevnt til æresmedlem.

Publisert av Øystein Lie den 17.06.21. Oppdatert 23.09.21.

Tor Andreas Sørbrøden ble utnevnt til æresmedlem i Berg, Rokke og Asak historielag den 16. juni ved en tilstelning på Berg Bygdetun. Tor Andreas Sørbrøden og kona Turid ble behørig hedret av styret i historielaget med blomster, diplom og kunstverk som bevis på utnevnelsen. Han er det tredje æresmedlem i BRA historielag.

Tor Andreas Sørbrøden har vært engasjert i historielaget helt siden stiftelsen i 1990. Han var leder for laget i perioden 2005 t.o.m 2013.Flere av historielagets viktige saker ble gjennomført i hans styretid: 

Gjenåpningen av Jellestadhaugen og lyssettingen av denne var en av flere stor arbeider som ble organisert.

Det samme gjaldt utgivelsen av det store bokverket Gårder i Berg, Rokke og Asak med Roger Prang som redaktør og stoffet samlet av Trygve Minge.

Flyktningsrutene fra krigen langs Ringdalsfjorden og Iddefjorden ble av BRA historielag merket med kart og beskrivelser og historielagets hjemmeside ble etablert.

Sørbrøden hadde og har særskilt hjerte for Berg Bygdetun og laget gjennomførte store arrangementer som Bygdetunstevne med stort antall besøkende. Brosjyre om Berg Bygdetun ble også laget. En tradisjon var også friluftsgudstjeneste 2. pinsedag sammen med menighetene i Asak og Tistedal.

I hans styretid ble også Smia på Bergtun flyttet fra Sæterhaugen og satt opp med stor dugnadsinnsats fra medlemmene og med betydelige sponsormidler fra Berg Sparebank og Sparebankstiftelsen DNB samt økonomisk utlegg fra historielaget.

Det er særlig Tor Andreas Sørbrødens engasjement og evne til å inspirere og skape samarbeid med mange som har gitt alle de gode resultatene.Mange vil også huske alle interessante medlemsmøter, kultur- og pilgrimsvandringer og reiser til ulike historiske steder både i nærområdet og andre steder i Norge og Sverige.

Tekst og foto: Leif Vegelbo