Østfold Historielags største løft på kulturminnefronten har i de siste årene vært, http://kulturminnekart.no  

Dette er et resultat av en omfattende dugnadsinnsats og omfatter ca. 7000 kulturminner og drøyt 15000 bilder.

Brukerstatistikken viser at Østfold Historielags nettbaserte kulturminnekart blir oppsøkt av mange.

Frivillige medarbeiderne har foretatt befaringer og har også kontrollert kulturminnenes koordinater, skrevet inn enkelte kommentarer og tatt bilder av kulturminnene.