Velkommen til hjemmesiden for Berg, Rokke og Asak historielag!                                                      

Historielaget har som formål:

a)       å verne om det som innenfor lagets virkeområde finnes av historisk interesse og av historisk verdi 

b)       å arbeide for å vekke interesse for bygdas historie og bygdefolkets kultur, liv og virke gjennom tidene

c)       å fremme alminnelige historisk og kulturelt vernearbeid i tidligere Berg herred


Aktivitetsplanen for 2020 finner du under fanen i hovedmenyen: «Om oss».

Ønsker du å bli medlem: Gå inn på meny «Kontakt» og bruk undermeny «Bli medlem» - årskontingent kr. 200 for enkeltmedlem og kr. 300 for familiemedlem -

Årets julegave

Årets julegave

Bergsokningen 2020 er ute - LØP OG KJØP! Da er årets julegave til alle bergsokninger lansert!😊😊 Igjen kan du i historielagets årbok "BERGSOKNINGEN" lese historier om stort og smått fra bygdene våre.

Les mer
Husmannsplasser

Husmannsplasser

Husmannsplasser lagt inn på www.kulturminnesok.no Her er husmannsgruppa i gang med merking av plassene. Vi fant en skikkelig idyll på Mellegårdsholtet.

Les mer
  

Facebook