Berg, Rokke og Asak Historielag

Årsmelding

2019

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt på Rokke bygdetun torsdag 14. februar kl.18.00

Møteleder var Freddy Fagerholt, og referent var Sissel H Jensen.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten forble uforandret med kr 200 for enkeltmedlem og kr 300 for par. Valgene på årsmøtet 2019 gav flg. Resultat:

Leder for 1 årFreddy Fagerholt, gjenvalgt

Styremedlem 2 årOle Roald Amundsen, gjenstår 1 år

Styremedlem 2 årSissel H Jensen, gjenstår 1 år

Styremedlem 2 årRolf Myhre-Nielsen, ny

Styremedlem 2 årØystein Lie, gjenvalgt

Varamedlem 1 årTrond Fjeld, ny

 

Styret

På første styremøte konstituerte det nye styret for 2019 seg slik:

Leder:Freddy Fagerholt

Nestleder: Ole Roald Amundsen

Kasserer:Øystein Lie

Sekretær:Sissel H Jensen

Styremedlem:Rolf Myhre-Nielsen

1. vara:Trond Fjeld

 

Styrets arbeid

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2019 samt en del kontakt og avklaringer via telefon og e-mail. Styret besluttet å opprette en huskomité for bryggerhuset med Trygve Simensen og Ole Roald Amundsen som ansvarlige.

 

Representasjoner

Rolf Myhre-Nielsen og Ole Roald Amundsen var lagets delegater på Østfold Historielags årsmøte 23.3 i Varteig. På mini-seminaret på Fredriksten festning lørdag 4. mai deltok Trond Fjeld og Freddy Fagerholt fra styret. Flere styremedlemmer deltok på kurs på Skjeberg rådhus 6.april om bruk av StyreWeb. I møtet for tillitsvalgte som Østfold Historielag arrangerte i Rakkestad 17. september deltok Freddy Fagerholt og Øystein Lie. John Ljøner Andersen og Trond Fjeld deltok på seminar på Verket skole i Moss 26.oktober i regi av Landslaget for lokalhistorie

 

Bilde og slektsgransking

Laget jobber fortsatt med innsamling og skanning av gamle fotografier fra bygda til vårt arkiv på nettet og hjelper til ved forespørsler om slektsgransking.

 

Dugnad på Bryggerhuset

Det er lagt ned en enorm dugnadsinnsats i 2019 på bryggerhuset. Kjøkkengulvet er behandlet med epoxy, og det er lagt nytt Pergo-gulv i sløydsalen. Det er tettet rundt pipa, det er kjøpt og montert ny trapp opp til 2.etg, og hele 2.etg er nå ferdigstilt med nytt gulv og kledde vegger.

 

Aktiviteter i Bryggerhuset

Vi hadde besøk av 5. trinn fra Berg skole den 4. og 6. juni. De hadde aktivitetsdager og lærte å bake flatbrød på gamlemåten. Her var Trygve Simensen læremester. Elevene spikket også seljefløyter og besøkte middelalderkirken på raet. Begge dager ble vellykket med ivrige og flinke unger.

Dugnad- og profileringsfest ble avholdt 4. oktober for alle som hadde deltatt på dugnad for å ferdigstille bryggerhuset. Da kunne vi stolt presentere det ferdig-restaurerte bryggerhuset.

Den 30. oktober flyttet vi inn fra Rokke bygdehus til bryggerhuset og installerte kontoret i 2.etg.

Vi deltok på årets julemarked i Rokke den 30.11 og 1.12 hvor vi hadde aktiviteter for barn. Her fikk barna prøve seg på flatbrødbaking med Trygve Simensen som lærer, og de laget julepynt sammen med Freddy Fagerholt og Heidi Johansen. Vi hadde salg av den nye årboken og informasjon rundt arbeidet med husmannsplasser i 2.etg. av Trond Fjeld, Øystein Lie, Ole Roald Amundsen og Sissel H Jensen. Det var også en av dagene muligheter for spikking av nisser i regi av Dag Friberg og Rolf Myhre-Nielsen.

Trygve har holdt 6 bakekurs der deltakerne har laget brød, lefser og flatbrød, samt arrangert og lagt til rette for noen sosiale kvelder hvor bakerovnen har vært i bruk.

 

Økonomisk støtte 2019

Det er mottatt støtte fra 

Sparebank1stiftelsen Halden kr 50 000,- for ferdigstilling av 2.etg.
Berg Sparebank kr 70 000,- for ferdigstilling av 2.etg.
Sparebanks1tiftelsen Halden kr 45 000,- til husmannsprosjektet.
Halden kommune kr 17 100,- til ulike tiltak for barn
DNB Sparebankstiftelsen kr 7 000,- til ulike tiltak.
Landslaget kr 11 500,- til «Lokalhistorie i skolesekken».
Berg Sparebank kr 3 000,- til lagets drift.

 

 

Årboken Bergsokningen 2019 

Redaksjonskomiteen har jobbet iherdig denne høsten. Den første boken ble ferdig til 7. november, og det er trykket 1000 eks. Boken har 128 sider og koster 250 kroner. Komiteen har mottatt mye materiale som det ikke var plass til i årets utgave, så det er allerede kommet inn stoff nok til flere årbøker framover. 

Lanseringsfest ble avholdt 10. november og alle forfatterne var spesielt innbudt. Disse fikk også i gave en bok hver som takk for innsatsen.

Status for boksalget pr. 31.12. er over 50 %.

 

Husmannsgruppen:

Husmannsgruppen, under ledelse av Trond Fjeld, har vært i full sving denne høsten. Målsettingen er å merke alle husmannsplasser i hele vårt område. Det er et krevende og langsiktig arbeid. Det er tatt utgangspunkt i Ivar Lunds materiale, og vi har startet med plasser i Asak og Torpedalen. I tillegg til arbeidet med å merke plassene med skilt, er det et stort forarbeid som må gjøres med identifisering, stedsfesting, dokumentasjon m.m. Vi jobber også med å få utarbeidet gode kart som vil vise vei til alle disse plassene. Til dette arbeidet har vi engasjert Morten Dalby.

Det er i første omgang bestilt 100 stolper og metallplater laget av firmaet Rause AS i Rakkestad. 

Tekstplater til å «lime» på lages og monteres av Skilt og Fasade AS i Halden.

Det første skiltet ble satt ut på plassen Mørksetre i november. Pr. 31.12 er det satt ut 16 i Asak sogn.

 

Aktiviteter:

Fylkesleiren i Østfold 4H ble arrangert i Rokke 14. og 15. juni. Bryggerhuset og internett ble utlånt til formålet. Her representerte Freddy Fagerholt og Trygve Simensen historielaget. Tilbakemeldinger sier at 4H var veldig fornøyde med lånet.

Ved Friluftsgudstjenesten mandag 10. juni på Berg Bygdetun stilte Rolf Myhre-Nielsen, Øystein Lie, Ole Roald Amundsen og Svein Nordheim fra laget.

Den 3. og 5. september hadde vi besøk på Berg Bygdetun av elever på 4. trinn fra Tistedal og Berg skole. Her lærte de om gårdsdrift og hverdagsliv i gamle dager. Gerd Strand, Eva Fjeld, Trond Fjeld, Jon Gåserød, Yngvar Holt, Dag Friberg, Rolf Myhre Nielsen og Freddy Fagerholt fra historielaget deltok.

Den 11. juli var det kulTURvandring på og ved Jellhaug. Funnet av vikingskip ble riksdekkende kjent. Roger Prang og Freddy Fagerholt tok oss med på en rusletur og fortalte om gravhaugen og dens plass i historien. «Jellestadskipet» er funnet, og det vil sikkert komme mye ny informasjon om dette når utgravninger og funn er nøyere studert, - og hva som skal skje videre med skipet framover, er vi alle spente på å få vite. 

Tur til Glomsrødgrenda ble gjennomført den 15. september med Trond Fjeld som ledsager, og det var god deltagelse på turen.

Vi avholdt «takk for pengestøtten»-møte den 30. oktober hvor vi fikk besøk av Jørn Berg fra Berg Sparebank og Kjell Hagen fra Sparebank1stiftelsen Halden. De fikk en grundig omvisning i hele huset og fikk se hva pengene de hadde gitt oss, hadde gått til.

Det ble avholdt julemøte på Rokke skole den 26. november hvor det ble servert tradisjonell julemat, kaffe og kransekake. Foredragsholder denne kvelden var Trond Fjeld som fortalte om husmannsgruppen og dens arbeid.

Det jobbes også med å utforme vår nye hjemmeside hvor vi presenterer hva laget jobber med og kommende aktiviteter.

 

Medlemmer:

Pr. 31. desember er det 172 medlemmer i laget. På historielagets Facebook side er det 322 personer i gruppen, og det vokser nesten daglig, så interessen for laget øker.

Styret retter en stor takk til alle som har bidratt med å hjelpe til ved våre godt besøkte arrangementer, eller som på annet vis har støttet opp om arbeidet til historielaget.

 

 

 

Freddy FagerholtOle Roald AmundsenSissel H Jensen

Øystein LieRolf Myhre Nielsen