Aktiviteter

Aktivitetsplan for 2019 – Berg, Rokke og Asak Historielag

 

Tirsdag 2. april: Bilde- og slektsverksted på Rokke skole (kl. 19.00)

Andreas Erichsen og Sissel Jensen inviterer den første tirsdagen i hver måned alle interesserte til å bli med på et ”bilde- og slektsverksted” på Rokke skole. Vi ønsker at medlemmer tar med seg gamle bilder av folk og bygninger og bilder fra ulike hendelser med tilknytning til Berg, Rokke eller Asak.

Vi vil skanne dem og etter hvert gjøre bildene allment tilgjengelige på nettet.

Sissel og Andreas vil også bistå folk på leting etter sine forfedre. Har du spørsmål, så ta kontakt med Andreas (andreas_erichsen@hotmail.com) 916 83 915 eller Sissel (sissje@hotmail.com) 975 68 914.

 

Tirsdag 4. og torsdag 6. juni: 5. trinn på Berg skole til Rokke skole

Elevene på 5. trinn kommer til Rokke skole i to puljer, omlag 15 elever tirsdag og 15 elever torsdag. Elevene skal være med å bake brød og flatbrød, spikke seljefløyter og besøke middelalderkirken på Raet. Kanskje det også blir tid til å prøve seg på leker som var populære i gamle dager.

 

Mandag 10. juni: Friluftsgudstjeneste på Berg bygdetun 2. pinsedag kl. 11.00 

Alle hus på bygdetunet vil være åpne for publikum - salg av rømmegrøt, kaffe og vafler.

Arrangement er i samarbeid med Kirken der vi tar oss av å åpne, bemanne og fortelle om husene.

 

Fredag, lørdag og søndag 14. – 16. juni: 4H’s fylkesleir 2019

Det blir et stort arrangement med mange ulike aktiviteter ute og inne, bl.a. i Bryggerhuset vårt.

4H vil nok be historielaget om å stille med noen funksjonærer, spesielt på lørdag.

 

Torsdag 11. juli: kulTURvandring på og ved Jellhaug - et unikt kulturminne (kl. 18.00)   

Funnet av et vikingskip i fjor, på jordet like ved Jellhaug, bekrefter det Jellhaug-entusiastene har hevdet i alle år: Dette er et unikt område hvor det har bodd en rik og mektig stamme, noe Jellhaug er det fremste beviset på, Nordens nest største gravhaug med et volum på ca. 20 000 kubikkmeter.

Roger Prang og Freddy Fagerholt tar oss med på en rusletur på/ved Jellhaug og forteller om gravhaugen og dens plass i historien. "Jellestadskipet" ligger nok fortsatt under noen desimeter med jord, men vi vil snakke om skipet og vise hvor det ligger. Under bakken her ligger også spor etter hus av ulik størrelse. Vi er alle spente på hva videre utgravinger og undersøkelser vil bringe fram i lyset.

 

Uke 36, tirsdag 3. og torsdag 5. september: Skolebesøk på Berg bygdetun

I uke 36 kommer elevene på 4. klassetrinn fra Tistedal og Berg skole til Berg bygdetun for å lære om gårdsdrift og hverdagsliv i gamle dager, Tistedal på tirsdag og Berg på torsdag.  De skal besøke fjøs, stabbur, hovedhus og smie – og se på og lære om inventar og utstyr som var i bruk i gamle dager. De får også praktiske oppgaver og kan prøve seg på leker som var populære før.

 

Søndag 15. september: Tur til Glomsrødgrenda

Historielaget arrangerer tur til Glomsrødgrenda og legger opp til turalternativer med ulik gangavstand: Søndre Glomsrød gård – 1 km, Nordre Glomsrød gård og Sagbråten/Glomsrødbråten – 4 km, sagruinene – 6 km, vanninntak/demning ved Nedre Sandvannet – 8km.

Felles avreise/samkjøring fra KIWI på Brødløs kl 11.30. Eventuelt direkte frammøte kl 12.00. Parkering ved stort, rødt redskapshus ved gårdsveien ca. 2 km etter avkjørsel fra Øfsenveien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trond Fjeld, 97005754, trond.fjeld@outlook.com.

 

Lørdag 12. oktober: Seminar i Fredrikshalds teater ”Halden i vikingtiden”

Funnet av Jellestadskipet har skapt ny og stor interesse for vikingtiden og er sikkert den viktigste årsaken til at det historiske seminaret i Fredrikshalds teater, som er blitt arrangert hver høst siden 2014, i år har valgt ”Halden i vikingtiden” som tema. Her inviteres seks til åtte foredragsholdere, dels ledende nasjonale eksperter, men også personer med lokalkunnskap, samt en eller flere inviterte foredragsholdere fra Sverige. Endelig innhold og liste over foredragsholdere er ikke fastsatt. Seminaret er åpent for allmennheten, men det kreves påmelding.

 

Tirsdag 26. november: Julemøte på Rokke skole med tradisjonell julemat. Invitasjon sendes ut.

Lørdag 16. og søndag 17. november: Julemarked på Rokketunet. Vi har aktiviteter i Bryggerhuset.

Torsdag 13. februar 2020: Årsmøte på Rokke skole (kl. 18.00)