Aktivitetsplan for 2020 – Berg, Rokke og Asak Historielag

 

Tirsdag 3. mars: Bilde- og slektsverksted på Rokke skole (kl. 19.00)

Andreas Erichsen og Sissel Jensen inviterer den første tirsdagen i hver måned alle interesserte til å bli med på et ”bilde- og slektsverksted” på Rokke skole. Vi ønsker at medlemmer tar med seg gamle bilder av folk og bygninger og bilder fra ulike hendelser med tilknytning til Berg, Rokke eller Asak.

Vi vil skanne dem og etter hvert gjøre bildene allment tilgjengelige på nettet.

Sissel og Andreas vil også bistå folk på leting etter sine forfedre. Har du spørsmål, så ta kontakt med Andreas (andreas_erichsen@hotmail.com) 916 83 915 eller Sissel (sissje@hotmail.com) 975 68 914.

 

Søndag 19. april: Vårvandring langs elva Fisma med besøk på flere husmannsplasser i området.

Fisma er ei spennende elv som renner fra Krokvannet I Aremark og munner ut i Femsjøen ved Rød gård. Vekselvis stille loner, frådende fosser og dype juv, et eventyrrike for friluftsfolk og beveren. For 150 år siden lå det kverner, sagbruk, husmannsplasser og stampemølle ved elva, nå er den forlatt. Turen går på skogsbilvei og tilpasses deltakerne ved at man kan velge hvor langt man ønsker å gå. Første etappe blir til den gjengrodde husmannsplassen Kvennkasa, der det var kvern og sagbruk. Videre går turen til husmannsplassen Kasene og Stampefossen. Den lengste etappen går til den magiske Svarthølen, der fossen hiver seg ut av en revne i fjellet og ned i den bunnløse hølen. Samkjøring med frammøte på KIWI, Brødløs, kl 11.00. Ta med mat, drikke og klær tilpasset været.

Fredag, lørdag og søndag 22. – 24. mai: Soldatleir på Veden skanse

I år er det 115 år siden 1905 og unionsoppløsningen. Norge og Sverige var på randen til krig, og på Veden skanse der Berg Bygdetun ligger i dag, lå norske soldater i en teltleir med geværene rettet mot vårt naboland. Vi vil gjenskape leiren med soldater i tidsriktige uniformer og prøve å gi et bilde av soldatlivet den gang. Vi vil også forsøke å vise hvordan de som bodde her, både barn og voksne, hadde det i hverdagen i 1905, og hvordan de opplevde den spente situasjonen.    

 

Mandag 1. juni: Friluftsgudstjeneste på Berg bygdetun 2. pinsedag kl. 11.00 

Alle hus på bygdetunet vil være åpne for publikum. Arrangement er i samarbeid med Kirken der vi i historielaget tar oss av å åpne, bemanne og fortelle om husene, mens Asak og Torpedalen bygdekvinnelag står for salg av kaker, vafler, saft og kaffe.

 

Tirsdag 9. og torsdag 11. juni: 5. trinn på Berg skole til aktiviteter på Rokke skole

Elevene på 5. trinn kommer til Rokke skole i to puljer, omlag 35 elever som deles i 4 grupper.

Her skal elevene være med å bake brød og flatbrød, de skal spikke seljefløyter og besøke middelalderkirken oppe på Raet. Kanskje det også blir tid til å prøve seg på en natursti - eller leker som var populære i gamle dager.

 

Torsdag 16. juli: Kulturvandring 2020 i regi av Halden turist ( www.visithalden.com ) kl 18.00-20.00 med besøk på ruinene etter husmannsplassen Mørksætret. Hør om livet man levde der. Samkjøring med bil fra Coop Ekstra på Næridsrød.

 

Tirsdag 8. og torsdag 10. september: Skolebesøk på Berg bygdetun

I uke 37 kommer elevene på 4. klassetrinn fra Tistedal og Berg skole til Berg bygdetun for å lære om gårdsdrift og hverdagsliv i gamle dager. De skal besøke fjøs, stabbur, hovedhus og smie – og se på og lære om inventar og utstyr som var i bruk i gamle dager. De får også praktiske oppgaver og kan prøve seg på leker som var populære før.

 

Lørdag 26. september:  Tur til Isegran

Isegran på Kråkerøy huser Isegran Maritime senter som med sine høyt kvalifiserte båtbyggere utfører alle typer reparasjoner, restaureringsoppdrag på seilfatøyer, seilskøyter, klassiske seil- og motorbåter. Samlingen av eldre båter i havna til enhver tid  unik.

Veteranbåten M/S Hvaler  - ”båten som ikke ville dø” - har sin hjemmehavn på Isegran. Den ble opprinnelig bygget som dampskip i 1892 og gikk mellom Hvalerøyene til Fredrikstad fram t.o.m 1979. Den hadde også anløp til Sponvika.  Den framstår nå nær ferdig restaurert slik den var i 1948,  med støtte fra Riksantikvaren m/flere og utført på dugnadbasis  fra 1993 til nå.

”Håpets katedral” – Sammen mot plast i havet - er et interreligiøst kunstprosjekt som inviterer alle uansett tro til å delta. Initiativet kommer fra Borg bispedømme.  På Isegran er det i ferd med å vokse opp et 120 m2 stort byggverk på en pram og blir en krysning mellom moderne kunst og verdensarv.

Vi møtes på KIWI Brødløs kl 10.00. Ta gjerne med matpakke og drikke. Ellers er det kafè i Magasinet på Isegran som har åpent  i helgene t.o.m september. Vi kjører privatbiler.  Påmelding til Leif Vegelbo mobil 47299130.

Lørdag 10. oktober: Seminar i Fredrikshalds teater ”Halden i middelalderen”

Det historiske seminaret i Fredrikshalds teater som er blitt arrangert hver høst siden 2014, har i år valgt ”Middelalderen” som tema, en naturlig fortsettelse etter at ”Halden i vikingtiden” var tema i fjor. Seminaret er et samarbeid mellom bl.a. Østfoldmuseene og de tre historielagene i Halden.

Endelig innhold og liste over foredragsholdere er ikke fastsatt.

Seminaret er åpent for allmennheten, men det kreves påmelding.

 

Lørdag 14. og søndag 15. november: Julemarked på Rokketunet. Vi har aktiviteter i Bryggerhuset.

 

Torsdag 26. november: Julemøte på Rokke skole med tradisjonell julemat. Invitasjon sendes ut.

 

Torsdag 11. februar 2021: Årsmøte på Rokke skole (kl. 18.00)