Vedlikehold av utvendige arealer. Inkluderer plenklipping og å holde området ryddig i sommerhalvåret.