Husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak

Husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak

Publisert av Øystein Lie den 05.10.18. Oppdatert 03.07.20.

«HUSMANNSPLASSPROSJEKTET» 

Mål: Samle, utvikle og spre kunnskap om husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak.

Tiltak: Merke husmannsplasser med navneskilt med opplysninger om stedet og folka som bodde der. Underveis vil det på hjemmesiden bli gitt informasjon om fremdriften i prosjektet.

Flere av lagets medlemmer har meldt sin interesse i å delta i prosjektarbeidet.

Ivar Lund m. fl. samlet data om en mengde husmannsplasser for 10-15 år siden og det er dette arbeidet som det nå bygges videre på. Klikker du deg inn på meny "Husmannsplasser" så vil du se dokumentene som han utarbeidet for Torpedal og Asak.

 Arbeidet som koordineres av Trond Fjeld er tidkrevende og det vil gå med mye tid i prosjektet.

Har du lyst til å bli med i dette arbeidet så ta gjerne kontakt med Trond Fjeld - mobil 97005754 - trond.fjeld@outlook.     

Send Trond Fjeld e-post

Rønningen - husmannsplass under Medbø gård, gnr. 137
Smedhytta -Søndre Prestenga - husmannsplass under Korseth, gnr. 108.
Lilledal øvre - husmannsplass under Korseth, gnr. 108
Lilledal nedre - husmannsplass under Korseth, gnr 108
Mellegårdsholtet - husmannsplass under Mellegård, gnr. 127
Våkemark - husmannsplass under Veden, gnr. 70.

 

Liholt - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80

Næsbugten - husmannsplass under Næs gård, gnr. 97.
Brekkekasa - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96
Brekkehougen - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96.
Gildre - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96.
Bækkeli - husmannsplass under Skauen, gnr.80, bnr. 6
Medbørødmoen - husmannsplass under Medbørød, gnr. 139
Vassbrekka - husmannsplass under Lillemørk, gnr. 95.
Holtet - husmannsplass under Lillemørk gård, gnr. 95.
Blokkemyr nord - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2.
Blokkemyr sør - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2
Rahytta - husmannsplass under Tosterød, gnr. 79.
Scharffenbergsvingen - kulturminne fra veganlegg 1869-1872 vest for Femsjøen
Nordby søndre - husmannsplass under Nordby, gnr. 78-80

Fugleputt - kulturminne, ferdselsminne, industriminne

Åseby - husmannsplass under Ugjesteby, gnr.90.

Holteberg - husmannsplass under Nordre Ugjesteby, gnr. 90, bnr 1-2
Høvikmoen - husmannsplass under Høvik gård, gnr. 136, bnr. 3-8.
Jøssingheimen - krigsminne
Hesthagen - husmannsplass under Ugjesteby, gnr. 90
Rødsmoen - Blokkemyrmoen - rydningsbruk
Askefoss - bruk under Nordre Veggesdal, gnr. 96, bnr. 4
Bækken nordre - husmannsplass under Asak gård, gnr. 74.
Bækken søndre - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70.
Vastua - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70
Bekkenesene - husmannsplass under Nordby, gnr.80.
Bøholen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84.
Harelund - husmannsplass under Veggesdal, gnr. 94
TASSEHYTTA - husmannsplass under Ryggerød, gnr. 131.
JØVIK, husmannsplass under Tjerviken gård, gnr. 88
Lera - bruk under Store Seljevig (bruk under Brekke, gnr. 96)
Store Seljevig - husmannsplass under Brekke, gnr. 96
Lille Seljevik - husmannsplass under Brekke gård, gnr. 96
Hasleto - husmannsplass under Brekke, gnr. 96
Sagbråten - Glomsrødbråten, gnr.135, bnr. 3
Bøhaugen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84
Femsjø teglverk - Skogly - Skovly
Vassdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108
Bergsmark nordre/vestre - Hytta, husmannsplass under Korset, gnr. 108.
Korsetholtet- husmannsplass under Korset, gnr. 108
Bergsmark østre - husmannsplass under Korset, gnr. 108
Korsetdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108
Kjørkele i Korsetfjellet, Rokke
Solbrækkekverna/-saga i Rødselva/Fisma i Torpedalen
Stampefossen i Rødselva/Fisma i Torpedalen
Thuekasa - husmannsplass under Rød, gnr. 91
Lia - husmannsplass under Rød gård, bnr. 91.
Ulsethkasa - husmannsplass under Ulseth, gnr. 124
Kasene - husmannsplass under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92
Kvennkasa - husmannsplass - under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92
Ulveholtet, husmannsplass under Bunæs, gnr. 136

Nytebingen - husmannsplass under Rød, gnr. 91

 

Mørksætret - husmannsplass under Mørk, gnr. 89