Husmannsplasser

Husmannsplasser

Publisert av Øystein Lie den 21.02.20. Oppdatert 07.11.20.
 Huset - husmannsplass under Brække.
Kroken - husmannsplass under Medbø, gnr. 137, og Kjølødegård, gnr. 138.
Krakerødalen - husmannsplass under Ryggerød, gnr.131.
Ramdal vestre - husmannsplass under Korset gård, gnr. 108.
Ryggerødhytta - husmannsplass under Ryggerød gård, gnr. 131.
Gjuerhytta -husmannsplass under Gjuer gård, gnr 140.
Gjuersaga - gårdssag under Gjuer gård, gnr. 140.
Kvernemoen - kvern under Rød, gnr. 91
Håkenby kvern og kraftverk, under Bø, gnr. 85
Bøsæter - seter og husmannsplass under Bø, gnr. 84.
Åsen -rydningsplass på Storøya i Femsjøen, under Rød, gnr. 91

 

Lera - bruk under Store Seljevig (bruk under Brekke, gnr. 96)

Store Seljevig - husmannsplass under Brekke, gnr. 96

Lille Seljevik - husmannsplass under Brekke gård, bnr. 96

Hasleto - husmannsplass under Brekke, gnr. 96

Vassdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108


 

Bergsmark nordre/vestre - Hytta, husmannsplass under Korset, gnr. 108.

   

Korsetholtet- husmannsplass under Korset, gnr. 108

Bergsmark østre - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Korsetdalen - husmannsplass under Korset, gnr. 108

Kjørkele i Korsetfjellet, Rokke

Solbrækkekverna/-saga i Rødselva/Fisma i Torpedalen

Stampefossen i Rødselva/Fisma i Torpedalen

 

Thuekasa - husmannsplass under Rød, gnr. 91

Lia - Lien - Liene - husmannsplass under Rød gård, bnr. 91.


 

Ulsethkasa - husmannsplass under Ulseth, gnr. 124

Kasene - husmannsplass under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92

   

Kvennkasa - husmannsplass - under Rød gnr. 91 og Solbrække gnr. 92

 

Ulveholtet, husmannsplass under Bunæs, gnr. 136

Nytebingen - husmannsplass under Rød, gnr. 91

Mørksætret - husmannsplass under Mørk, gnr. 89

TASSEHYTTA - husmannsplass under Ryggerød, gnr. 131.

Harelund - husmannsplass under Veggesdal, gnr. 94

  Bøhaugen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84

Bøholen - husmannsplass under Bø gård, gnr. 84.

Bækken nordre - husmannsplass under Asak gård, gnr. 74.
Bækken søndre - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70.
Vastua - husmannsplass under Veden gård, gnr. 70
Bekkenesene - husmannsplass under Nordby, gnr.80.
Åseby - husmannsplass under Ugjesteby, gnr.90.
Holteberg - husmannsplass under Nordre Ugjesteby, gnr. 90, bnr 1-2
Høvikmoen - husmannsplass under Høvik gård, gnr. 136, bnr. 3-8.
Jøssingheimen - krigsminne
Hesthagen - husmannsplass under Ugjesteby, gnr. 90
Rødsmoen - Blokkemyrmoen - rydningsbruk
Askefoss - bruk under Nordre Veggesdal, gnr. 96, bnr. 4

Fugleputt - kulturminne, ferdselsminne, industriminne

Medbørødmoen - husmannsplass under Medbørød, gnr. 139
Vassbrekka - husmannsplass under Lillemørk, gnr. 95.
Holtet - husmannsplass under Lillemørk gård, gnr. 95.
Blokkemyr nord - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2.
Blokkemyr sør - husmannsplass under Nordby vestre, gnr. 80, bnr. 2
Rahytta - husmannsplass under Tosterød, gnr. 79.
Scharffenbergsvingen - kulturminne fra veganlegg 1869-1872 vest for Femsjøen

 

Kvernemoen - kvern under Rød, gnr. 91
Håkenby kvern og kraftverk, under Bø, gnr. 85
Bøsæter - seter og husmannsplass under Bø, gnr. 84.
Åsen -rydningsplass på Storøya i Femsjøen, under Rød, gnr. 91