August 2020

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Åpning av «Museomsmagasinet» og «Gammel kirkevei» etter gudstjenesten kl. 11
24
25
Styremøte historielaget kl. 18
26
27
Møte husmannsgruppa Bryggerhuset
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Åpning av «Museomsmagasinet» og «Gammel kirkevei» etter gudstjenesten kl. 11 – 23. august 2020

Tid: 09:00 – 13:00
Beskrivelse: <p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); margin-bottom: 0px; line-height: 21.600000381469727px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: none;"><span class="s2" style="line-height: 16.799999237060547px; font-weight: bold; font-size: 14px;">Museumsmagasin ved Rokke kirke.&nbsp;</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); margin-bottom: 0px; line-height: 21.600000381469727px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: none;"><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Like ved Rokke kirke, på andre siden av Rokkeveien, ligger kirkestallen. &nbsp;I dette huset er det gjort i stand et rom som har fått navnet&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">« Museumsmagasinet</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">»</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">.</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); margin-bottom: 0px; line-height: 21.600000381469727px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: none;"><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Arbeidet&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">med å innrede magasinet&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">startet for 6-7 år siden. &nbsp;Primus motor bak prosjektet&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">har vært&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Jan&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Lillestrand</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">.&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Formålet hans var å ta vare på for ettertiden gjenstander som har tilknytning til Rokke kirke og kirkegård.&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Daværende kirketjener Morten Lager delte denne interessen og tok vare på ting han «fant»</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;gjennom sine 25 år som kirketjener i Rokke.&nbsp;</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); margin-bottom: 0px; line-height: 21.600000381469727px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: none;"><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Hovedattraksjonen i mag</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">a</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">sinet&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">er</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;den flotte likvognen fra trettitallet.&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">(se bildet). Da Østfoldmuseene for 1</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">6</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;år siden vil</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">le</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;ha Rokkes gamle likvogn til sin utstilling på&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Folkenborg</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">, var menighetsrådet våkent og sørget for at de kun fikk den på utlån i ti år.&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Nå er den</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;vel tilbake i Rokke.&nbsp;</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); margin-bottom: 0px; line-height: 21.600000381469727px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: none;"><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Av andre ting som nå oppbevares i&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">m</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">agasinet kan nevnes</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;en døpefont&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">og en prekestol, begge fra 1880-tallet.&nbsp;</span></p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); margin-bottom: 0px; line-height: 21.600000381469727px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: none;"><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">Flere har bidratt med økonomisk støtte</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;til prosjektet,</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">bl.a</span><span class="s3" style="line-height: 14.399999618530273px; font-size: 12px;">&nbsp;Berg sparebank og Fredrikshald hest og kvegassuranseselskap. &nbsp;Flere har bidratt med dugnadsarbeid og Rokke menighetsråd har hele veien støttet prosjektet.</span></p><p><br><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 14.5px;"><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: none;">Kirkeveien i Rokke.</span><br>Kirkeveien&nbsp;fra&nbsp;Rokke&nbsp;skole&nbsp;til&nbsp;Rokke&nbsp;kirke&nbsp;ble&nbsp;i&nbsp;løpet&nbsp;av&nbsp;våren&nbsp;2015&nbsp;ryddet&nbsp;og&nbsp;anlagt&nbsp;i&nbsp;kanten&nbsp;av&nbsp;raet&nbsp; av&nbsp;Roger&nbsp;Høvik. Planen&nbsp;var&nbsp;å&nbsp;markere&nbsp;åpningen&nbsp;av&nbsp;Kirkeveien&nbsp;på&nbsp;St.&nbsp;Hans,&nbsp;men&nbsp;arrangementet&nbsp;”regnet bort”.</span></p><p><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 14.5px;">Skilt er kommet opp ved middelalderkirken hvor vi kan lese om kirkeveien i Rokke.</span></p><p><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 14.5px;">&nbsp;</span><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 14.5px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3);">I flere år har historielaget hatt planer om en høytidelig&nbsp;åpning&nbsp;av&nbsp;den&nbsp;nye&nbsp;kirkeveien og nå skjer det.</span></p><p><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 14.5px;">Rokke menighetsråd og historielaget vil markere åpning av museumsmagasinet og kirkeveien umiddelbart etter gudstjenesten søndag 23. august.</span></p>

Styremøte historielaget kl. 18 – 25. august 2020

Tid: 16:00 – 18:00

Møte husmannsgruppa Bryggerhuset – 27. august 2020

Tid: 16:00 – 18:00
Beskrivelse: Oppsummering. Plan videre.