På denne siden finner du oversikt over historielagets årbøker - Bergsokningen - fra 2019 og fremover. Ønsker du å bestille en årbok så ta kontakt med kasserer Bjørn Brevig på e-post bbrevig@online.no.

Prisen for årbøkene er:

 • Årets utgave: 250,-
 • Fjorårets utgave: 200,-
 • Eldre utgaver: 100,-

Porto tilkommer ved forsendelse.

Under gis det en oversikt over de ulike årbøkenes artikler.


Bergsokningen 2022

 • Telefonsentralen i Sponvika
 • Posten i Sponvika
 • 70 år siden innvielsen av Halden Sykehus
 • Siste slag om sykehuset
 • Solheim Tuberkulosehjem på Veden
 • Nasjonalforeningen B.R.A., Halden helselag
 • Barnemøter i Berg sogn
 • Kulturminner i Korsetfjella
 • Husmannsplassen Ulveholtet
 • Hjelmenkollen fort
 • Hoppbakken på Venås
 • Bygde- og gårdssager i Berg
 • Torvarbeider i Rokke
 • Inntransport av melk til Fredrikshalds Meieribolag
 • Drosjene i Berg
 • Fra Veden til København
 • Edvard Gunerius Nilsen
 • Reidar Holt
 • Gravferd på Mellevold
 • Skjebergdalen ville ha vei gjennom Rokke til Fredrikshald
 • Grantrær fra Torpedalen havnet på utstilling under OL i 1994

Bergsokningen 2021

 • Kokkehaugen
 • Bokserien «Bustadnavn i Østfold»
 • Rokke vannverk 
 • Sannerød barnehjem
 • Gruvedrift i området Nygårdsgata/Nordbyveien
 • Virksomheter langs skoleveien Sørbrøden – Båstadlund, og om folkeskolen der
 • Jernkorset på Asak kirkegård
 • Såpekoking
 • Berg bygdekvinnelag
 • Hvordan Brannfjella fikk navnet sitt
 • Barndomsminner fra Rød skole
 • Vanningstroa i Rahaugensvingene
 • Kollegård
 • Drukningsulykker i Østebytjernet
 • Helleristning på Hjelmungen
 • Berg Sogneselskap
 • Bureisere i Blokkemyrgrenda i Torpedalen
 • Skolene i Berg
 • Husmannsjenta Caroline
 • Da telefonen kom
 • Kornet, bondens gull
 • Hans Aas drept i jaktulykke
 • Gjenstander i Berg kirke
 • Året i historielaget 2021

Bergsokningen 2020

 • Barndomsminner fra 2. verdenskrig
 • Flyktningetrafikk gjennom Berg under krigen
 • Drama ved Rompetjern
 • Krigsminner ved Rahaugen
 • Oppvekst i Berg i 1940-åra
 • Hesten i arbeid og sport
 • Foreningen Ungbirken
 • Brevet til Aslak
 • Krappeto i Stenselva
 • Bronsealderrøyser på Bobergåsen
 • Rokke salongsskytterlag
 • Ragnhild Johansens historie
 • Skogbrann i Torpedal 1911
 • Posten i Berg
 • Berg stasjon
 • En rydningsmands historie, Anders Eriksen Bergsland
 • Oppvekst ved Herrebrøden gruver
 • Med rutefly fra Kjeller til Halden
 • Forfatteren Frithjof E. Bye på Lilleøya og Alv Udda
 • Glomsrød gård
 • BRA helselag
 • Rokke bedehus
 • Gjellestadskipet
 • Året i historielaget 2020

Bergsokningen 2019

 • Berg herred – et sveip gjennom historien
 • Brudekjole fra 1912
 • Familien Stenersen på Molkersrød
 • Maleren Sigrid Slora Erlandsen
 • Svinesund grensepostkontor
 • De tre furuer i Rokke
 • Sogneprest Bremer Rømer og tjenestepike Inger Mikkelsdatter
 • Oppvekst på Knivsø barnehjem
 • Hetter/kråker fra Thorby i Torpedalen
 • Isskjæring på Rokkevannet
 • Saga til Johan Bråten, Langemyr
 • Barndomsminner fra Bjørndalen i Rokke
 • Franziska av Fredrikshalds forlis
 • Rokke barnehage
 • Torpedalen 4H
 • Døle pikeforening
 • Fiskefabrikkene i Sponvika
 • Svinesund toll
 • Jellaugen og Gjellestadskipet
 • Året i historielaget 2019