På denne siden finner du oversikt over historielagets årbøker - Bergsokningen - fra 2019 og fremover. Ønsker du å bestille en årbok så ta kontakt med kasserer Bjørn Brevig på e-post bbrevig@online.no.

Prisen for årbøkene er:

 • Årets utgave: 250,-
 • Fjorårets utgave: 200,-
 • Eldre utgaver: 100,-

Porto tilkommer ved forsendelse.

Under gis det en oversikt over de ulike årbøkenes artikler.


Bergsokningen 2021

 • Kokkehaugen 
 • Bokserien «Bustadnavn i Østfold» 
 • Rokke vannverk 
 • Sannerød barnehjem 
 • Gruvedrift i området Nygårdsgata/Nordbyveien  
 • Virksomheter langs skoleveien Sørbrøden – Båstadlund, og om folkeskolen der 
 •  Jernkorset på Asak kirkegård 
 • Såpekoking 
 • Berg bygdekvinnelag 
 • Hvordan Brannfjella fikk navnet sitt 
 • Barndomsminner fra Rød skole 
 • Vanningstroa i Rahaugensvingene 
 • Kollegård 
 • Drukningsulykker i Østebytjernet 
 • Helleristning på Hjelmungen 
 • Berg Sogneselskap 
 • Bureisere i Blokkemyrgrenda i Torpedalen 
 • Skolene i Berg 
 • Husmannsjenta Caroline 
 • Da telefonen kom 
 • Kornet, bondens gull 
 • Hans Aas drept i jaktulykke 
 • Gjenstander i Berg kirke 
 • Året i historielaget 2021

 

Bergsokningen 2020

 • Berg herred – et sveip gjennom historien 
 • Brudekjole fra 1912 
 • Familien Stenersen på Molkersrød 
 • Maleren Sigrid Slora Erlandsen 
 • Svinesund grensepostkontor 
 • De tre furuer i Rokke 
 • Sogneprest Bremer Rømer og tjenestepike Inger Mikkelsdatter 
 • Oppvekst på Knivsø barnehjem 
 • Hetter/kråker fra Thorby i Torpedalen 
 • Isskjæring på Rokkevannet 
 • Saga til Johan Bråten, Langemyr 
 • Barndomsminner fra Bjørndalen i Rokke 
 • Franziska av Fredrikshalds forlis 
 • Rokke barnehage 
 • Torpedalen 4H 
 • Døle pikeforening 
 • Fiskefabrikkene i Sponvika 
 • Svinesund toll 
 • Jellaugen og Gjellestadskipet 
 • Året i historielaget 2019 


Bergsokningen 2019

 • Berg herred – et sveip gjennom historien 
 • Brudekjole fra 1912 
 • Familien Stenersen på Molkersrød 
 • Maleren Sigrid Slora Erlandsen 
 • Svinesund grensepostkontor 
 • De tre furuer i Rokke 
 • Sogneprest Bremer Rømer og tjenestepike Inger Mikkelsdatter 
 • Oppvekst på Knivsø barnehjem 
 • Hetter/kråker fra Thorby i Torpedalen 
 • Isskjæring på Rokkevannet 
 • Saga til Johan Bråten, Langemyr 
 • Barndomsminner fra Bjørndalen i Rokke 
 • Franziska av Fredrikshalds forlis 
 • Rokke barnehage 
 • Torpedalen 4H 
 • Døle pikeforening 
 • Fiskefabrikkene i Sponvika 
 • Svinesund toll 
 • Jellaugen og Gjellestadskipet 
 • Året i historielaget 2019