Velkommen til hjemmesiden for Berg, Rokke og Asak historielag!                                                      

Historielaget har som formål:

a)       å verne om det som innenfor lagets virkeområde finnes av historisk interesse og av historisk verdi 

b)       å arbeide for å vekke interesse for bygdas historie og bygdefolkets kultur, liv og virke gjennom tidene

c)       å fremme alminnelige historisk og kulturelt vernearbeid i tidligere Berg herred


Aktivitetsplanen
finner du under fanen i hovedmenyen: «Om oss».

Ønsker du å bli medlem: Gå inn på meny «Kontakt» og bruk undermeny «Bli medlem» - årskontingent kr. 200 for enkeltmedlem og kr. 300 for familiemedlem -

Utdeling av bøker til eldreinstitusjonene.

Utdeling av bøker til eldreinstitusjonene.

Historielaget har delt ut historiske tidsskrift og bøker til kommunens eldreinstitusjoner. Aktivitets- og frivillighetskoordinator Anne-Berith Stangebråten ved Bergheim bo- og aktivitetssenter mottok bøkene fra BRA historielag ved Leif Vegelbo.

Les mer