Aktivitetsplan for 2021 – Berg, Rokke og Asak Historielag

Juli

1. juli - Kulturvandring: Natur og kulturminner ved elva Fisma i Torpedalen.

Fisma er ei spennende elv som renner fra Krokvannet i Aremark og munner ut i Femsjøen ved Rød gård. Vekselvis stille loner, frådende fosser og dype juv, et eventyrrike for friluftsfolk og for beveren. For 150 år siden lå det kverner, sagbruk, husmannsplasser og stampemølle ved elva; nå er den forlatt. Turen går på skogsbilvei og tilpasses deltakerne ved at man kan velge hvor langt man ønsker å gå. Første etappe blir til den gjengrodde husmannsplassen Kvennkasa, der det var kvern og sagbruk. Videre går turen til husmannsplassen Kasene og til Stampefossen, der man stampet ull ved hjelp av vannkraft. Den lengste etappen går til den magiske Svarthølen, der fossen hiver seg ut av en revne i fjellet og ned i den bunnløse hølen. 

Samkjøring med frammøte på Coop Extra, Næridsrød, kl 17.00. Parkering på Fismedal gård.

Ta gjerne med mat, drikke og klær tilpasset været.

Spørsmål om turen rettes til Trond Fjeld, telefon: 970 05754

August

14. august - Båttur til Krappeto med M/S Brekke

Ref.  artikkel  i ”Bergsokningen” om Krappetos historie og utvikling av sluseanleggene ved Krappeto og Brekke. 

21.-22. august - Etablering av soldatleir 1905 på Veden Skanse. 

2020 var det 115 år siden unionsoppløsningen 1905 og Norge og Sverige var på randen av krig og på Veden Skanse der Berg Bygdetun ligger, lå norske soldater i teltleir med geværene rettet mot nabolandet. Vi gjenskaper leiren med soldater i tidsriktige uniformer og prøver å gi et bilde av soldatlivet den gang. Vi vil også forsøke å vise hvordan de som bodde her, både barn, voksne hadde det i hverdagen og hvordan de opplevde den spente situasjonen.

Arrangementet foregår i det alt vesentlige lørdag. Søndag vil soldater også delta på Rokke bygdetun ved åpningen av kirkemagasinet og den gamle kirkeveien.

22. august - Åpning av den gamle kirkeveien og kirkestallene ved Rokke kirke

Vandring på til bygdetunet med arrangement/bespisning. Soldater fra Veden Skanse deltar.

Skolebesøk på Berg bygdetun

Elevene på 5. trinn på Berg skole (kommer i to puljer, omlag 35 elever som deles i 4 gruppe) og  

Elevene på 4. klassetrinn fra Tistedal kommer til Berg bygdetun for å lære om gårdsdrift og hverdagsliv i gamle dager. De skal besøke fjøs, stabbur, hovedhus og smie – og se på og lære om inventar og utstyr som var i bruk i gamle dager. De får også praktiske oppgaver og kan prøve seg på leker som var populære før. Historielaget står for skolebesøkene i samarbeid med skolene.

September

18. september - Tur til Isegran

Isegran på Kråkerøy huser Isegran Maritime senter som med sine høyt kvalifiserte båtbyggere utfører alle typer reparasjoner, restaureringsoppdrag på seilfartøyer, seilskøyter, klassiske seil- og motorbåter. Samlingen av eldre båter i havna til enhver tid unik.

Veteranbåten M/S Hvaler  - ”båten som ikke ville dø” - har sin hjemmehavn på Isegran. Den ble opprinnelig bygget som dampskip i 1892 og gikk mellom Hvalerøyene til Fredrikstad fram t.o.m 1979. Den hadde også faste anløp til Sponvika 1976-79. Den framstår nå nær ferdig restaurert slik den var i 1948, med støtte fra Riksantikvaren m/flere og utført på dugnadbasis fra 1993 til nå.

”Håpets katedral” – Sammen mot plast i havet - er et interreligiøst kunstprosjekt som inviterer alle uansett tro til å delta. Initiativet kommer fra Borg bispedømme.  På Isegran er det i ferd med å vokse opp et 120 m2 stort byggverk på en pram og blir en krysning mellom moderne kunst og verdensarv bl.a med gjenbruk av plast fra havet.

Vi møtes på KIWI Brødløs kl 10.00. Ta med matpakke og drikke. Det er ikke sikkert at kafè i Magasinet på Isegran har åpent som tidligere i helgene i september. Vi kjører privatbiler.  

Påmelding til Leif Vegelbo mobil 47299130. Deltakerantall: maks 25

Oktober

7. oktober - Medlemsmøte. 

Historielaget legger opp til foredrag v/Margrethe Havgar vedr. utgravningen av Gjellestadskipet.

November/Desember

Julemarked på Rokketunet.  Historielaget samarbeider med bygdelaget mf.l

Dato for markedet fastsettes av bygelaget og annonseres senere.

30. november - Julemøte

Julemøte på Rokke skole med tradisjonell julemat. Kåseri v/Svein G. Eliassen