Her vil du finne diverse filmklipp av historisk interesse for Bergsokninger.

Her er 3 filmer knyttet til meierivirksomheten i regionen. Den første filmen er fra 1950-tallet og viser virksomheten ved meieriet i Svenskegaten. Så er det en film om planlegging og bygging av det nye meieriet på Brødløs som ble tatt i bruk 2. november 1964, og til sist en film laget ved 100-års jubileet i 1971.

Filmet av Tor Wøien. Kommentarer pålagt 2022 av Helge Warberg.