Husmannsprojektet startet opp i 2019 og har som mål å samle, utvikle og spre kunnskap om husmannsvesenet og husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak. Husmannsplasser og kulturminner i Asak og Rokke kirkesogn blir merket med skilt med informasjon om plassene og husmenn som levde der. Plassene blir samtidig registrert i Riksarkivet gjennom www.kulturminnesok.no. Prosjektet har profesjonell bistand til å utarbeide orienteringskart der plassene er inntegnet, slik at folk flest kan finne fram.