Plasserte det første skiltet på Mørksætret

Plasserte det første skiltet på Mørksætret

Publisert av Jan-Erik Sørlie den 26.11.19. Oppdatert 23.09.21.

Det er Trond Fjeld som koordinerer husmannsplassprosjektet i BRA historielag. Han åpnet markeringen foran ruinen på Mørksætret, hvor to store grantrær har vokst over grunnmuren til husmannsplassen.

– Vi i husmannsgruppa har tatt opp igjen arbeidet med å lete opp og merke husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak. Planen er finne historien til plassen og ikke minst gjøre det tilgjengelig for allmenheten, sa Trond Fjeld.

Han opplyste at historielaget og husmannsgruppa er takknemlige for at et velvillig samarbeid med grunneiere og sponsorstøtte fra Sparebankstiftelsen vil gjøre det mulig å sette skiltene på husmannsplassene framover.


Velvillige støttespillere

Både grunneier Aleksander Onarheim Selvig på Mørk gård og leder Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen hjalp Trond Glomsrød med å bore og sette opp det første skiltet på dørhella til Mørksætret.

– Gratulerer med det første skiltet og jobben videre framover, sa de før markeringen ble feiret med nybakt kringle og kaffe rundt et varmende bål ved gapahuken på Mørksætret.

– Etter at vi har lært oss å bore i sten, så er vi klare å fortsette jobben med ytterligere skilt som skal settes opp. Vi vil merke husmannsplasser i vårt område med informasjonsskilt og gi folk anledning til å besøke plassene gjennom informasjon på www.brahistorielag.no og lagets FB-side, sier Trond Fjeld.


Kunnskap om glemt kultur

Han opplyser at totalt vil dette dreie seg om flere hundre husmannsplasser og kulturminner.

– Prosjektet bidrar til å hente fram kunnskap om en glemt kultur i Halden. De fleste av oss har dyktige husmenn som forfedre, men sedvanen har vært å snakke lavt om dette, forteller Fjeld.

Nå er husmannsgruppa i gang med å samle, utvikle og spre kunnskap om husmannsplasser i Berg, Rokke og Asak.

– Ivar Lund med flere samlet data om en mengde husmannsplasser for 10-15 år siden og det er dette arbeidet som det nå bygges videre på. Vi skal framover merke husmannsplasser med navneskilt med opplysninger om stedet og folka som bodde der. Underveis vil det på hjemmesiden bli gitt informasjon om framdriften i prosjektet, opplyser Trond Fjeld.