Seks nye skilt er utplassert

Seks nye skilt er utplassert

Publisert av Jan-Erik Sørlie den 12.12.19. Oppdatert 23.09.21.

Det ble gjort på Lille Siljevik, Lera, Nytebingen, Hesthagen, Åseby under Gjesteby og Holteberg.


Møtte grunneiere

Under utplasseringen hadde vi møte med grunneier Oddbjørn Brække på Rød og tidligere grunneier Olav Egeland på Gjesteby om utsettingen av skiltene på henholdsvis Nytebingen, Holteberg og Åseby under Gjesteby.

Skiltene blir så langt det er mulig plassert godt synlig, men i enkelte tilfeller er skilt plassert på ruiner og kan være litt skjult. I slike tilfeller er det grunneiere som bestemmer hva gruppa kan rydde.


12 av 30 skilt

Tidligere har det vært utsetting av skilt på husmannsplassene Mørksætret, Jøvik, Høvikmoen, Store Siljevik, Hasleto og Huset.

Totalt er det 12 av 30 skilt, som hittil er laget for utsetting.

Framover vil husmannsgruppa jobbe med utsetting av de ferdige skiltene.

Neste planlagt utflukt skjer tirsdag 17.desember.


Tekster til nye skilt

Samtidig jobbes det med tekster til ytterligere drøyt 30 skilt for en ny trykkeprosess og utsetting.

Husmannsgruppa holder møte på Rokke bygdetun på nyåret, og vil da foreta en oppsummering av status til de nye tekstene.


Se også bilder under ”Album” her på nettsiden til historielaget og på facebooksida vår.