Utdeling av bøker til eldreinstitusjonene.

Utdeling av bøker til eldreinstitusjonene.

Publisert av Øystein Lie den 26.05.21. Oppdatert 23.09.21.

Berg, Rokke og Asak historielag har i vår delt ut historiske tidsskrifter og bøker til eldreinstinstitusjonene i Halden.
Dette gjelder både den store boken om «Gårder i Berg, Rokke og Asak» samt årboken «Bergsokningen» for både 2019 og 2020. Totalt 18 avdelinger inkl. dagsentre har mottatt bøkene som er lagt ut i fellesarealene hvor beboere og besøkende samles.

Historielaget regner med at det i eldreinstitusjonene bor og frekventerer eldre fra våre distrikter som vil kunne ha særlig glede av å lese og bla i bøkene. Vi antar at mange vil gjenkjenne historier og begivenheter som er beskrevet og gjenfortalt og ikke minst kunne glede seg over fotografier både av sambygdinger, kjente steder og gårder i tidligere Berg kommune.

Henvendelsen fra historielaget ble meget godt mottatt og vi fikk tilbakemelding om at bøkene vakte stor interesse. Bøkene er vakre trykksaker og representerer en betydelig verdi. Det har vært en glede å kunne gi våre eldre denne gaven.