Ønsker du å bli medlem, så fyller du ut og sender inn skjemaet under.

Årskontingenten er kr. 200,- for enkeltmedlem eller kr. 300,- for familiemedlem.

Nye medlemmer mottar siste utgave av boken Bergsokningen ved tegning av medlemskap.

Fornavn:

 

Etternavn:

 

E-post:

 

Telefon: